Dansk Forening for Konkurrenceret
Amerika Plads 37
2100 København Ø
Tlf. 33 12 11 33
ckl@plesner.com
Kommende arrangementer


Kære medlemmer,

 

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk Forening for Konkurrenceret med efterfølgende medlemsmøde, som er "Året der gik", tirsdag den 22. juni 2021 kl 15.30 - 18.10 i auditoriet hos Gorrissen Federspiel, med følgende program:

 

1. Generalforsamling (kl. 15.30 - 15.50)

 

Dagsorden:

                 1. Valg af dirigent

                 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning

                 3. Godkendelse af regnskab

                 4. Behandling af forslag - der er ikke indkommet forslag

                 5. Fastsættelse af kontingent

                 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

                 7. Valg af revisor

                 8. Eventuelt

 

Bestyrelsen foreslår, at advokat Christian Karhula Lauridsen vælges som dirigent.

 

Udkast til foreningens regnskab for 2020 kan rekvireres ved fremsendelse af anmodning til kmhg@plesner.com.   

 

Bestyrelsen består i dag af vicedirektør Bitten Thorgaard Sørensen, vicepræsident Mads Bundgaard Larsen, professor Pernille Wegener Jessen, professor Thomas Rønde, Morten Qvist Fog, advokat Anders Schäfer, advokat Daniel Barry, advokat Erik Kjær-Hansen og advokat Jens Munk Plum, der alle indstilles til genvalg.

 

Bestyrelsen foreslår endvidere et uændret kontingent og genvalg af revisor.

 

2. Medlemsmøde - "Året der gik" (kl. 15.50 - 18.10)

 

Vi har fornøjelsen af at kunne præsentere følgende sager med de anførte indlægsholdere. Konceptet er, at hver sag – med en enkelt undtagelse – gives en præsentation fra henholdsvis partsside og myndighedsside, som hver får 10-12 minutters taletid med mulighed for korte spørgsmål undervejs eller i tilslutning hertil:

 

1. Sø- og Handelsrettens dom af 11. januar 2021 i sagerne 1) Deutz AG mod Konkurrencerådet og 2) Diesel Motor Nordic A/S mod Konkurrencerådet (kl. 15.50 - 16.20)

 

Link til afgørelse: 20210111-sh-deutz.pdf (kfst.dk)

 

Talere: Advokat Erik Kjær-Hansen og advokat Jacob Pinborg

 

2. Østre Landsrets dom 12. marts 2021 i sag Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S (tidligere HMN Naturgas I/S) mod Konkurrencerådet (kl. 16.20 - 16.50)

 

Link til afgørelsen: dom1.pdf (domstol.dk)

 

Talere: Advokat Frederik André Bork og advokat Jacob Pinborg

 

3. Konkurrenceankenævnets kendelse af 26. oktober 2020 om henholdsvis Arbejdernes Landsbanks vilkår for adgang til betalingskontotjenester og samme banks opsigelse af et konkret betalingsinstitut (kl. 16.50 - 17.10)

 

Link til afgørelse: 20201026-kan-kl-9-2019.pdf (kfst.dk)

 

Taler: Advokat Anders Schäfer

 

4. Konkurrenceankenævnets kendelse af 28. april 2021 om FK Distributions vilkår om koblingssalg (kl. 17.10 - 17.40)

 

Link til afgørelsen: Endnu ikke offentliggjort 

 

Talere: Advokat Peter Stig Jacobsen og advokat Jacob Pinborg

 

5. Konkurrencerådets godkendelse af Orifarms køb af lægemidler fra Takeda (kl. 17.40 - 18.10)

                

Link til afgørelse: Orifarms køb af lægemidler fra Takeda (kfst.dk)

 

Talere: Advokat Morten Kofmann og kontorchef Søren Bo Rasmussen

 

3. Tilmelding og deltagelse fysisk eller online

 

Mødet forudsættes, som det fremgår, afviklet fysisk hos Gorrissen Federspiel, Axel Towers, Axeltorv 2, 1609 København V. Indtil videre gælder et krav om fremvisning af coronapas (negativ test ikke mere end 72 timer gammel), ligesom der skal bæres mundbind, når man ikke sidder. På grund af afstandskrav vil der være en begrænset antal pladser, og tildelingen af pladserne vil derfor ske efter "først til mølle"-princippet.

 

Der vil også være mulighed for at deltage online. Link til online deltagelse vil blive fremsendt til de tilmeldte på et senere tidspunkt.

 

Tilmelding – til enten fysisk eller online deltagelse – kan ske her. Efterfølgende ændringer kan registreres ved brug af samme link eller ved email til kmhg@plesner.com.   

 

 

Vel mødt

 

På bestyrelsens vegne

 

Jens Munk Plum


 Se tidligere arrangementer
.


 

 Tip en ven

Print