Dansk Forening for Konkurrenceret
Amerika Plads 37
2100 København Ø
Tlf. 33 12 11 33
gho@plesner.com
Tidligere arrangementer

30. marts 2022 - Medlemsmøde

Foreningen afholdt online seminar om "Competition Law & Sustainability – impact on enforcement and practical implications" med deltagelse af Jeroen Capiau, policy officer i DG COMP, som holdt oplæg om "Sustainability and competition law – the Commission's Policy Brief and implications for enforcement". Derudover indviede Johanna Vennström, General Counsel Unilever Nordics, Global Lead  Competition Law OOH Ice Cream os i "Sustainability and competition law – practical implications for businesses".


24. februar 2022 - Medlemsmøde


Foreningen afholdt arrangement hos Kromann Reumert om nyeste udvikling på fusionskontrollens område. Repræsentanter fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fortalte nærmere om pågældende udvikling i forlængelse af styrelsens artikel fra sommeren 2021 om værktøjer i fusionskontrolsager samt om styrelsens tilgang og metode i sagerne i et bredere perspektiv. Endvidere blev Kommissionens ændrede artikel 22 politik og mulige implikationer heraf, herunder med de første praktiske erfaringer fra sådanne sager behandlet, ligesom der mere bredt sås på tendensen til at etablere "call in" ordninger for fusioner under tærskelværdierne. Du kan se chefkonsulent Kenneth Baltzers og souschef Martin Molter Wests præsentation vedrørende styrelsens analyseværktøjer og metodik her og kontorchef Søren Bo Rasmussens præsentation vedrørende artikel 22-henvisninger, fusioner under omsætningstærsklerne og regeringens tech-udspil ift. fusioner her29. september 2021 - Medlemsmøde

Foreningen afholdt arrangement hos Kromann Reumert om EU-Kommissionens udkast af 9. juli 2021 om den nye vertikale gruppefritagelsesforordning og de nye vertikale retningslinjer, som skal erstatte den gældende gruppefritagelsesordning og retningslinjer, der udløber den 31. maj 2022. Til mødet gennemgik Antitrust Adviser i Chief Economist Team i DG Comp, Svend Albæk, der har været involveret i udarbejdelsen af udkastet på vegne af Chief Economist Team, indholdet af og baggrunden for de væsentligste ændringer. Derefter supplerede partner i Plesner, Daniel Barry, med en praktikers perspektiv på udkastet. Du kan se Svend Albæks præsentation her og Daniel Barrys præsentation her22. juni 2021 - Generalforsamling og "Året der gik" medlemsmøde

Dette års medlemsmøde om "Året der gik" blev afholdt 22. juni 2021 med begrænset fremmøde på grund af Covid-19 og som webinar.
Programmet for "Året der gik" var sammensat med vægt på en gennemgang af de af årets afgørelser, der havde en bredere interesse fra hhv. partsside og myndighedsside.

Advokat Erik Kjær-Hansen og advokat Jacob Pinborg fremlagde Sø- og Handelsrettens dom af 11. januar 2021 i sagerne 1) Deutz AG mod Konkurrencerådet og 2) Diesel Motor Nordic A/S mod Konkurrencerådet.  Link til afgørelse findes her  

Advokat Frederik André Bork og advokat Jacob Pinborg fremlagde Østre Landsrets dom 12. marts 2021 i sag Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S (tidligere HMN Naturgas I/S) mod Konkurrencerådet. Link til afgørelsen findes her

Advokat Anders Schäfer  fremlagde Konkurrenceankenævnets kendelse af 26. oktober 2020 om henholdsvis Arbejdernes Landsbanks vilkår for adgang til betalingskontotjenester og samme banks opsigelse af et konkret betalingsinstitut. Link til afgørelsen findes her

Advokat Peter Stig Jacobsen og advokat Jacob Pinborg fremlagde Konkurrenceankenævnets kendelse af 28. april 2021 om FK Distributions vilkår om koblingssalg. Link til afgørelsen findes her

Advokat Morten Kofmann og kontorchef Søren Bo Rasmussen fremlagde Konkurrencerådets godkendelse af Orifarms køb af lægemidler fra Takeda. Link til afgørelsen findes her29. april 2021 - Medlemsmøde 


Dansk Forening for Konkurrenceret afholdt medlemsmøde som webinar om the General Court in May 2020 annulled the European Commission's prohibition of the merger between UK mobile operators Three and O2, finding amongst others that the assessment of the unilateral effects of the merger was vitiated by errors in law of assessment and a lack of demonstrating to the requisite standard of proof a significant impediment of competition, including clarifying that according to the Court, the mere effect of reducing competitive pressure on the remaining competitors is not, in principle, sufficient in itself to demonstrate a significant impediment of competition. The judgment, now under appeal, has important messages for both practitioners and enforcers.

The Danish Competition Law Society is therefore particularly glad to be able to invite you to a webinar Thursday 29 April 2021 at 5 pm CET, where the judgment will be presented from the perspective of the practitioner and the enforcer by two excellent capacities that know the case at furst hand.

First solicitor Michele Davis from Freshfields Bruckhaus Deringer's Competition Group (London office), which is representing Three (CK Telecoms UK Investment Ltd) will provide her view and the case and its most significant points. Subsequently, we are very pleased to welcome Head of Unit Claes Bengtsson from the European Commission's Chief Economist Team, who will provide a view of the judgment from the enforcer's perspective, and comment amongst others on arguments and facts around the Commission's use of econometrics and price simulations and the burden of proof suggested by the Court. After that, the virtual floor is open for questions, points of view and hopefully interesting discussions. The webinar is subject to "Chatham Rules" so that we can get an open and free debate.
23. marts 2021 - Medlemsmøde

Dansk Forening for Konkurrenceret har afholdt webinar om de omfattende ændringer i Konkurrenceloven, som gennemførelsen af ECN+ direktivet medfører, herunder med overgangen til civilretlige bøder, og som pt. er under politisk behandling i Folketinget med en ikrafttræden ifølge lovforslaget 4. februar 2021.
 

  • Det civile bødesystem og forventede ændringer i praksis - KFST v/Tine Rønde
  • Ansvar for overtrædelser - virksomhed, koncern, sammenslutninger og personligt ansvar - retssikkerhedsaspekter - Pernille Wegener Jessen, professor, statsstøtte- og konkurrenceret, Århus Universitet
  • Myndighedernes efterforskningsbeføjelser - Anders Schäfer, advokat, Kammeradvokaten
  • Prøvelse af afgørelser og betydning for bødeafgørelser - Erik Kjær-Hansen, Gorrissen Federspiel

Du kan se præsentationen her.22. oktober 2020 - Generalforsamling og "Året der gik" medlemsmøde

Dette års medlemsmøde om "Året der gik" blev afholdt som et webinar. Generalforsamlingen fandt sted umiddelbart efter medlemsmødet. Programmet for 'Året der gik' var sammensat med vægt på en gennemgang af de af årets afgørelser, der havde en bredere interesse.  

Advokat Christian Alsøe og advokat Jacob Pinborg holdt oplæg om Sø- og Handelsrettens dom af 11. maj 2020 i Nets/Teller-sagen. Du kan se præsentationen her
.

Advokat Tilde Vemmelund Jensen holdt oplæg om Sø- og Handelsrettens dom af 31. marts 2020 i Elsam-erstatningssagen. Du kan se præsentationen
her


Advokat Frederik Bork og advokat Jacob Pinborg holdt oplæg om Sø- og Handelsrettens dom af 2. marts 2020 i CD Pharma mod Konkurrencerådet-sagen. Du kan se præsentationen
her
. 

Advokat Kristian Helge Straton-Andersen holdt oplæg om Konkurrencerådets godkendelse af 24. juni 2020 med tilsagn af SEAS-NVE's køb af Ørsted-selskaber. Du kan se præsentationen
her.
 

Advokat Jacob Pinborg og advokat Søren Zinck holdt oplæg om Konkurrenceankenævnets kendelse af 18. september 2019 i Nets/Teller sagen. Du kan se præsentationerne
her
 og her.6. februar 2020 - Medlemsmøde 

Torsdag den 6. februar 2020 blev der holdt medlemsmøde hos Kromann Reumert med besøg af Silke Hossenfelder, Head of General Policy Division ved det tyske Bundeskartellamt, som var med til at træffe den tyske Facebook afgørelse, og som talte om "Digital competition, the Facebook-decision and its reasoning and the future - the Altmaier report". Du kan se præsentationen herClaus Bjørn Galbo-Jørgensen fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens nye Digitale Platformsenhed kommenterede efterfølgende fra en dansk vinkel og talte om prioriteringen af digitale sager generelt. 16. januar 2020 - Young Competition Law Professionals 

Den 16. januar 2020 blev der holdt YCLP "nytårskur" hos Plesner med oplæg af advokat Daniel Barry og cheføkonom Rie Paving Mortensen, begge fra Plesner, om væsentlige juridiske, økonomiske og strategiske problemstillinger i forbindelse med konkurrenceretsrelaterede erstatningssager. Arrangementet blev afsluttet med en konkurrenceretlig nytårsquiz, networking og drinks på Buvette. 9. december 2019 - forskningsseminar 

Dansk Forening for Konkurrenceret, ARROW (Aarhus Research on Regulation of Work), CREDI (Center for Ret & Digitalisering) og Juridisk Institut på Aarhus Universitet afholdt den 9. december 2019 forskningsseminar med titlen:

Arbejdstager eller selvstændig? Arbejde via digitale platforme - i samspillet mellem konkurrenceretten og arbejdsretten, samt socialsikrings-, skatte- og momsretten. 

Forskningsseminaret satte fokus på de forskellige fagområders fortolkning af og sondring mellem arbejdstagere og selvstændige, samt de praktiske og retlige spørgsmål dette rejser for de forskellige aktører. Seminaret fandt sted i
Aarhus Universitets Konference Center. 19. september 2019 - Young Competition Law Professionals 

Stefan Kobbernagel, kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Efterforskning og Karteller holdt oplæg om samarbejdet mellem og processen for oversendelse af sager fra KFST til SØIK. Arrangementet fandt sted hos Bech-Bruun. Jesper Kaltoft, partner i Bech-Bruun, holdt oplæg om praktiske erfaringer vedr. de strafferetlige aspekter i konkurrenceretssager.    
  


9. september 2019 - Medlemsmøde

Mandag den 9. september 2019 blev der holdt medlemsmøde hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med besøg af EU's Konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, som holdt oplæg om "konkurrence i en globaliseret verden". 6. juni 2019 - Generalforsamling og "Året der gik" medlemsmøde

Dette års medlemsmøde om "Året der gik" blev afholdt som et eftermiddagsarrangement hos Plesner. Generalforsamlingen fandt sted umiddelbart før medlemsmødet. Programmet for 'Året der gik' var sammensat med vægt på en gennemgang af de af årets afgørelser, der havde en bredere interesse.  

Advokat Martin André Dittmer og advokat Jacob Pinborg holdt oplæg om Konkurrenceankenævnets kendelse af 12. september 2018 i TOR-sagen. Du kan se præsentationen

Young Competition Law Professionals afholdt i samarbejde med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sit første netværksarrangement om emnet "gun jumping" med indlæg fra Martin Nyvang og Adrian Lübbert, begge kontorchefer i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, indlæg fra advokat Martin André Dittmer, Gorrissen Federspiel, og indlæg fra Anders Stahlschmidt, General Counsel, Danfoss.

Om Young Competition Law Professionals
Young Competition Law Professionals er et netværk under Dansk Forening for Konkurrenceret. Formålet med netværket er at skabe et forum, hvor yngre jurister og økonomer m.fl. har mulighed for:

• at udvide deres netværk inden for konkurrenceretsverdenen
• at tilegne sig ny viden inden for konkurrenceret og konkurrenceretsøkonomi
• at have et forum til uformel faglig sparring

Young Competition Law Professionals vil løbende tilbyde arrangementer med interessante faglige oplæg og mulighed for møde andre, der arbejder med konkurrenceret, og tilbyder samtidig netværkets medlemmer et forum til faglig sparring på Linkedin - https://www.linkedin.com/grp/home?gid=8387610.Tip en ven

Print