Dansk Forening for Konkurrenceret
Amerika Plads 37
2100 København Ø
Tlf. 33 12 11 33
ckl@plesner.com
Tidligere arrangementer

29. september 2021 - Medlemsmøde

Foreningen afholdt arrangement hos Kromann Reumert om EU-Kommissionens udkast af 9. juli 2021 om den nye vertikale gruppefritagelsesforordning og de nye vertikale retningslinjer, som skal erstatte den gældende gruppefritagelsesordning og retningslinjer, der udløber den 31. maj 2022. Til mødet gennemgik Antitrust Adviser i Chief Economist Team i DG Comp, Svend Albæk, der har været involveret i udarbejdelsen af udkastet på vegne af Chief Economist Team, indholdet af og baggrunden for de væsentligste ændringer. Derefter supplerede partner i Plesner, Daniel Barry, med en praktikers perspektiv på udkastet. Du kan se Svend Albæks præsentation her og Daniel Barrys præsentation her


22. juni 2021 - Generalforsamling og "Året der gik" medlemsmøde

Dette års medlemsmøde om "Året der gik" blev afholdt 22. juni 2021 med begrænset fremmøde på grund af Covid-19 og som webinar.
Programmet for "Året der gik" var sammensat med vægt på en gennemgang af de af årets afgørelser, der havde en bredere interesse fra hhv. partsside og myndighedsside.

Advokat Erik Kjær-Hansen og advokat Jacob Pinborg fremlagde Sø- og Handelsrettens dom af 11. januar 2021 i sagerne 1) Deutz AG mod Konkurrencerådet og 2) Diesel Motor Nordic A/S mod Konkurrencerådet.  Link til afgørelse findes her  

Advokat Frederik André Bork og advokat Jacob Pinborg fremlagde Østre Landsrets dom 12. marts 2021 i sag Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S (tidligere HMN Naturgas I/S) mod Konkurrencerådet. Link til afgørelsen findes her

Advokat Anders Schäfer  fremlagde Konkurrenceankenævnets kendelse af 26. oktober 2020 om henholdsvis Arbejdernes Landsbanks vilkår for adgang til betalingskontotjenester og samme banks opsigelse af et konkret betalingsinstitut. Link til afgørelsen findes her

Advokat Peter Stig Jacobsen og advokat Jacob Pinborg fremlagde Konkurrenceankenævnets kendelse af 28. april 2021 om FK Distributions vilkår om koblingssalg. Link til afgørelsen findes her

Advokat Morten Kofmann og kontorchef Søren Bo Rasmussen fremlagde Konkurrencerådets godkendelse af Orifarms køb af lægemidler fra Takeda. Link til afgørelsen findes her

Medlemsmøde - 29. april 2021

Dansk Forening for Konkurrenceret afholdt medlemsmøde som webinar om the General Court in May 2020 annulled the European Commission's prohibition of the merger between UK mobile operators Three and O2, finding amongst others that the assessment of the unilateral effects of the merger was vitiated by errors in law of assessment and a lack of demonstrating to the requisite standard of proof a significant impediment of competition, including clarifying that according to the Court, the mere effect of reducing competitive pressure on the remaining competitors is not, in principle, sufficient in itself to demonstrate a significant impediment of competition. The judgment, now under appeal, has important messages for both practitioners and enforcers.

The Danish Competition Law Society is therefore particularly glad to be able to invite you to a webinar Thursday 29 April 2021 at 5 pm CET, where the judgment will be presented from the perspective of the practitioner and the enforcer by two excellent capacities that know the case at furst hand.

First solicitor Michele Davis from Freshfields Bruckhaus Deringer's Competition Group (London office), which is representing Three (CK Telecoms UK Investment Ltd) will provide her view and the case and its most significant points. Subsequently, we are very pleased to welcome Head of Unit Claes Bengtsson from the European Commission's Chief Economist Team, who will provide a view of the judgment from the enforcer's perspective, and comment amongst others on arguments and facts around the Commission's use of econometrics and price simulations and the burden of proof suggested by the Court. After that, the virtual floor is open for questions, points of view and hopefully interesting discussions. The webinar is subject to "Chatham Rules" so that we can get an open and free debate.


23. marts 2021 - Medlemsmøde

Dansk Forening for Konkurrenceret har afholdt webinar om de omfattende ændringer i Konkurrenceloven, som gennemførelsen af ECN+ direktivet medfører, herunder med overgangen til civilretlige bøder, og som pt. er under politisk behandling i Folketinget med en ikrafttræden ifølge lovforslaget 4. februar 2021.
 

  • Det civile bødesystem og forventede ændringer i praksis - KFST v/Tine Rønde
  • Ansvar for overtrædelser - virksomhed, koncern, sammenslutninger og personligt ansvar - retssikkerhedsaspekter - Pernille Wegener Jessen, professor, statsstøtte- og konkurrenceret, Århus Universitet
  • Myndighedernes efterforskningsbeføjelser - Anders Schäfer, advokat, Kammeradvokaten
  • Prøvelse af afgørelser og betydning for bødeafgørelser - Erik Kjær-Hansen, Gorrissen Federspiel

Du kan se præsentationen her.

22. oktober 2020 - Generalforsamling og "Året der gik" medlemsmøde

Dette års medlemsmøde om "Året der gik" blev afholdt som et webinar. Generalforsamlingen fandt sted umiddelbart efter medlemsmødet. Programmet for 'Året der gik' var sammensat med vægt på en gennemgang af de af årets afgørelser, der havde en bredere interesse.  

Advokat Christian Alsøe og advokat Jacob Pinborg holdt oplæg om Sø- og Handelsrettens dom af 11. maj 2020 i Nets/Teller-sagen. Du kan se præsentationen her.

Advokat Tilde Vemmelund Jensen holdt oplæg om Sø- og Handelsrettens dom af 31. marts 2020 i Elsam-erstatningssagen. Du kan se præsentationen
her


Advokat Frederik Bork og advokat Jacob Pinborg holdt oplæg om Sø- og Handelsrettens dom af 2. marts 2020 i CD Pharma mod Konkurrencerådet-sagen. Du kan se præsentationen
her


Advokat Kristian Helge Straton-Andersen holdt oplæg om Konkurrencerådets godkendelse af 24. juni 2020 med tilsagn af SEAS-NVE's køb af Ørsted-selskaber. Du kan se præsentationen
her.
 

Advokat Jacob Pinborg og advokat Søren Zinck holdt oplæg om Konkurrenceankenævnets kendelse af 18. september 2019 i Nets/Teller sagen. Du kan se præsentationerne
her
 og her.

6. februar 2020 - Medlemsmøde 

Torsdag den 6. februar 2020 blev der holdt medlemsmøde hos Kromann Reumert med besøg af Silke Hossenfelder, Head of General Policy Division ved det tyske Bundeskartellamt, som var med til at træffe den tyske Facebook afgørelse, og som talte om "Digital competition, the Facebook-decision and its reasoning and the future - the Altmaier report". Du kan se præsentationen her. Claus Bjørn Galbo-Jørgensen fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens nye Digitale Platformsenhed kommenterede efterfølgende fra en dansk vinkel og talte om prioriteringen af digitale sager generelt. 


16. januar 2020 - Young Competition Law Professionals 

Den 16. januar 2020 blev der holdt YCLP "nytårskur" hos Plesner med oplæg af advokat Daniel Barry og cheføkonom Rie Paving Mortensen, begge fra Plesner, om væsentlige juridiske, økonomiske og strategiske problemstillinger i forbindelse med konkurrenceretsrelaterede erstatningssager. Arrangementet blev afsluttet med en konkurrenceretlig nytårsquiz, networking og drinks på Buvette. 


9. december 2019 - forskningsseminar 

Dansk Forening for Konkurrenceret, ARROW (Aarhus Research on Regulation of Work), CREDI (Center for Ret & Digitalisering) og Juridisk Institut på Aarhus Universitet afholdt den 9. december 2019 forskningsseminar med titlen:

Arbejdstager eller selvstændig? Arbejde via digitale platforme - i samspillet mellem konkurrenceretten og arbejdsretten, samt socialsikrings-, skatte- og momsretten. 

Forskningsseminaret satte fokus på de forskellige fagområders fortolkning af og sondring mellem arbejdstagere og selvstændige, samt de praktiske og retlige spørgsmål dette rejser for de forskellige aktører. Seminaret fandt sted i
Aarhus Universitets Konference Center. 


19. september 2019 - Young Competition Law Professionals 

Stefan Kobbernagel, kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Efterforskning og Karteller holdt oplæg om samarbejdet mellem og processen for oversendelse af sager fra KFST til SØIK. Arrangementet fandt sted hos Bech-Bruun. Jesper Kaltoft, partner i Bech-Bruun, holdt oplæg om praktiske erfaringer vedr. de strafferetlige aspekter i konkurrenceretssager.    
  

9. september 2019 - Medlemsmøde

Mandag den 9. september 2019 blev der holdt medlemsmøde hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med besøg af EU's Konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, som holdt oplæg om "konkurrence i en globaliseret verden". 


6. juni 2019 - Generalforsamling og "Året der gik" medlemsmøde

Dette års medlemsmøde om "Året der gik" blev afholdt som et eftermiddagsarrangement hos Plesner. Generalforsamlingen fandt sted umiddelbart før medlemsmødet. Programmet for 'Året der gik' var sammensat med vægt på en gennemgang af de af årets afgørelser, der havde en bredere interesse.  

Advokat Martin André Dittmer og advokat Jacob Pinborg holdt oplæg om Konkurrenceankenævnets kendelse af 12. september 2018 i TOR-sagen. Du kan se præsentationen

Young Competition Law Professionals afholdt i samarbejde med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sit første netværksarrangement om emnet "gun jumping" med indlæg fra Martin Nyvang og Adrian Lübbert, begge kontorchefer i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, indlæg fra advokat Martin André Dittmer, Gorrissen Federspiel, og indlæg fra Anders Stahlschmidt, General Counsel, Danfoss.

Om Young Competition Law Professionals
Young Competition Law Professionals er et netværk under Dansk Forening for Konkurrenceret. Formålet med netværket er at skabe et forum, hvor yngre jurister og økonomer m.fl. har mulighed for:

• at udvide deres netværk inden for konkurrenceretsverdenen
• at tilegne sig ny viden inden for konkurrenceret og konkurrenceretsøkonomi
• at have et forum til uformel faglig sparring

Young Competition Law Professionals vil løbende tilbyde arrangementer med interessante faglige oplæg og mulighed for møde andre, der arbejder med konkurrenceret, og tilbyder samtidig netværkets medlemmer et forum til faglig sparring på Linkedin - https://www.linkedin.com/grp/home?gid=8387610.


18. maj 2015 - Generalforsamling og "Året der gik" medlemsmøde

Arrangementet blev afholdt som et morgenmøde hos Plesner.
Generalforsamlingen fandt sted umiddelbart før medlemsmødet.

Programmet for 'Året der gik' var sammensat med vægt på en gennemgang af de af årets afgørelser, der havde en bredere interesse. 

Peter Stig Jakobsen og Erik Bertelsen fortalte om S/H-dommen af 15. januar 2015 i sagen Cheminova mod Akzo Nobel. Du kan finde Peter Stig Jakobsens præsentation
her

EY's overtagelse af KPMG. Præimplementeringssagen blev gennemgået af advokat Jens Munk Plum. Du kan se præsentationen
her, mens advokat Gitte Holtsø fortalte om det kontrafaktiske scenarie. Du kan se Gitte Holtsøs præsentation her

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014 i sagen vedørende Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser blev gennemgået af advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg. Du kan se præsentationen
her

Afslutningsvis blev Højesteretsdommen af 23. januar 2015 i Kiroraktor-sagen gennemgået af advokat Peter Stig Jakobsen. Præsentationen findes 
her. Og paralleller blev draget til speciallæge-sagen af advokat Jacob Pinborg. Du kan se præsentationen her.

8. april 2015 - Medlemsmøde

Dansk Forening for Konkurrenceret afholdt sammen med Copenhagen Economics medlemsmøde med oplæg fra konkurrencekommissær Margrethe Vestager, som fortalte om Konkurrencepolitik som vækstskaber.
Oplægget berørte hvordan konkurrencepolitik er med til at sikre forbrugerne bedst mulige vilkår. Åben og fair konkurrence holder priserne nede og udvalget af varer oppe. Det stiller krav til de juridiske og økonomiske analyser og vurderinger, der skal sikre at konkurrence får markedet til at fungere. Målet er at beskytte konkurrence, ikke konkurrenter.

19. januar 2015 - Medlemsmøde

Foreningen havde inviteret Harald Mische fra Europa-Kommissionen til at holde et oplæg om "pay-for-delay sagerne". Du kan se indlægget her

21. november 2014 - Medlemsmøde

Mødet blev afholdt som eftermiddagsmøde hos Dansk Industri. På mødet holdt forhenværende dommer i UK, nu professor og medlem af Advisory Panel ved den Europæiske Patentdomstol, Sir Robin Jacob, oplæg om grænsefladen mellem immaterialret og konkurrenceret.


06. oktober 2014 - Medlemsmøde

Økonomisk Institut ved Københavns Universitet og Dansk Forening for Konkurenceret havde inviteret professor Massimo Motta, Chief Economist ved Europa Kommissionen til at holde et oplæg om exclusionary abuses. 

Arrangementet blev holdt som morgenmøde og foregik hos Økonomisk Insitut.


11. juni 2014 - "Året der gik" og generalforsamling

Arrangementet blev afholdt som et eftermiddagsarrangement hos Bech-Bruun. Generalforsamlingen fandt sted umiddelbart før medlemsmødet.

Programmet for 'Året der gik' var sammensat med vægt på en gennemgang af de af årets afgørelser, der havde en bredere interesse. 

Advokat Olaf Koktvedgaard og advokat Erik Bertelsen fortalte om Konkurrencerådets afgørelse af 25. september 2013 - JYSKs erhvervelse af enekontrol med IDdesign A/S. Præsentationen, der blev vist, kan findes her.

Advokat Jens Munk Plum og advokat Christian Karhula Lauridsen forklarede om Konkurrenceankenævnets kendelse af 9. december 2013 - Diesel Motor Nordic A/S og Deutz AG mod Konkurrencerådet. Præsentationen til den del af oplægget, der omhandlede §6, kan findes
her.

Kontorchef hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jacob Schaumburg-Müller, holdt oplæg om Konkurrencerådets afgørelse af 18. december 2013 - Dansk Byggeri, Stilladssektionens anmeldeordning. Præsentationen, der blev vist, kan ses
her.

Kontorchef hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Martin Nyvang, fortalte om Konkurrencerådets afgørelse af 18. december 2013 - Ejendomsmæglerkæden BoligOne's kædekoncept med perspektiv til kædesamarbejder. Præsentationen, der blev vist, kan findes
her.

Advokat Martin Dittmer holdt oplæg om Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 - Divisionsforeningens udbud af superlige fodbold. Præsentationen, der blev vist, kan ses
her

Advokat Jacob Pinborg og advokat Morten Kofmann fortalte om Højesterets dom af 3. juni 2014 i sagen Nykredit mod Konkurrencerådet. Præsentationen, der blev vist af Jacob Pinborg, kan findes
her og præsentationen, der blev vist af Morten Kofmann kan ses her.


12. december 2013 - Medlemsmøde

Dansk Forening for Konkurrenceret afholdt d. 21. november 2013 et medlemsmøde om kontrolundersøgelser i Danmark. Mødet blev afholdt hos Kammeradvokaten.

Kontorchef hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Peter Langkjær, holdt et oplæg om kontrolundersøgelser i Danmark med fokus på de praktiske aspekter og på udvalgte temaer i processen for en kontrolundersøgelse. Du kan se præsentationen her.

Advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, Bech-Bruun, perspektiverede med en synsvinkel fra den virksomhed, der var genstand for en kontrolundersøgelse. Se præsentationen her.

Herefter kommenterede advokat Olaf Koktvedgaard, Bruun & Hjejle, ud fra de synspunkter, en klager eller skadelidt virksomhed måtte have. Se præsentationen
her.


1. november 2013 - Medlemsmøde "Konkurrencesager i Sø- og Handelsretten"

Retspræsident Henrik Rothe og advokat Jacob Pinborg holdt et indlæg om konkurrencesager i Sø- og Handelsretten. Deres indlæg kan ses 
her.


28. maj 2013 - "Året der gik - dansk konkurrenceret"

Mødet var sammensat med vægt på en gennemgang og perspektivering af udvalgte afgørelser, herunder;
Højesterets dom af 15. februar 2013 - Post Danmark A/S mod Konkurrencerådet. Se Søren Zincks indlæg
her

Højesterets dom af 28. juni 2012 - Lise Aagaard Copenhagen A/S mod Pandora Production Co. Ltd. Se Jesper Kaltofts indlæg her og Frederik André Borks indlæg her

Kendelse af 16. november 2012 - Dansk Ejendomsmæglerforening m. fl. mod Konkurrencerådet. Se Kim Sparlund og Martin Dittmers indlæg her

Arcus-Gruppen Holding AS' overtagelse af Pernod Ricard Denmark A/S. Se Gitte Holtsøs indlæg her og Søren Bo Rasmussens indlæg her


18. april 2013 - Medlemsmøde

Foreningen havde besøg af Svend Albæk, der er Adviser inden for Antitrust i Chief Economist Team i Europa Kommissionen. Svend Albæk fortalte om The e-books case. Se Svend Albæks indlæg her


26. februar 2013 - Medlemsmøde

Vicestatsadvokat hos SØK, Hans Jakob Folker, fortalte om de strafferetlige aspekter af den nye konkurrencelov, herunder bl.a. indførelse af fængselsstraf for kartelaftaler, forhøjelse af grundbeløb for bøder til virksomheder og personer og mulighed for mere vidtgående efterforskningsskridt. 

Se Hans Jakob Folkers indlæg her.


12. december 2012 - Medlemsmøde

Luc Peeperkorn fra Kommissionen fortalte om den seneste udvikling inden for anvendelsen af den effektbaserede tilgang til artikel 102 TEUF med inddragelse af bl.a. Kommissionens Guidance Paper samt nyere praksis.

Se Luc Peeperkorns indlæg her.


25. september - Medlemsmøde

Mødet fandt sted i Dansk Forening for Europarets regi med følgende emne: "EU-Konkurrenceretten siden sidst" v/advokaterne Morten Kofmann og Bart A. Creve.


6. september 2012 - Medlemsmøde

Det nye konkurrencelovsforslag og Konkurrenceretsudvalgets rapport og anbefalinger med indlæg af direktør Agnete Gersing og advokat Karen Dyekjær samt vicedirektør Kim Sparlund. 
Se Agnete Gersings indlæg her.
Se Karen Dyekjærs indlæg her.
Se Kim Sparlunds indlæg her.


24. maj 2012 - "Året der gik - dansk konkurrenceret"

Programmet var sammensat med vægt på en gennemgang af de af årets afgørelser, der har bredere interessse, dvs.
Sø- og Handelsrettens dom af 6.1.12, Viasat Broadcasting UK mod Konkurrencerådet.
Højesterets kendelse af 13.10.11, DONG Energy mod Konkurrencerådet.
Konkurrenceankenævnets kendelse, Hellers Yachtværft ApS mod Konkurrencerådet. 
Konkurrenceankenævnets kendelse af 8.12.11, Post Danmark A/S mod Konkurrencerådet.
Konkurrencestyrelsens sag vedr. Københavns Lufthavne A/S' terms of use for CPH GO.
Konkurrenceankenævnets kendelse af 24.2.12, Nykredit II-sagen samt rådsafgørelsen i samme sag.
Se Simon Kalsmose-Hjelmborgs indlæg her.
Se Ejner Bækgaaards indlæg her.
Se Michael Klöckers indlæg her.
Se Søren Zincks indlæg her.
Se Rune Hamborgs indlæg her
.
Se Morten Kofmanns indlæg her.


2. marts 2012 - Medlemsmøde

Der afholdtes et anderledes konkurrencearrangement om de internationale tendenser i vurdering af fusioner, blandt andet inspireret  af de nye merger guidelines i UK og USA. Arrangementet bød på en præsentation af Chief Economist Miguel de la Mano med fokus på de nye guidelines’ konsekvenser for EU og Danmark i årene fremover, og en efterfølgende paneldebat med repræsentanter fra fire europæiske konkurrencemyndigheder. Panelet bestod af Miguel de la Mano, direktør Agnete Gersing, afdelingsdirektør i det norske Konkurransetilsyn Jostein Skaar samt Chief Economist i det tyske Bundeskartellamt Christian Ewald.
Se Miguel de la Manos indlæg her.
Se Agnete Gersings indlæg her.
Se Jostein Skaars indlæg her.


9. november 2011 - Medlemsmøde

Medlemsmødet "Kom ind under huden på Konkurrenceankenævnet", hvor nævnets medlemmer fortalte om deres arbejde og formanden opsummerede med et mere bredt indlæg.
Se Susanne Winther-Nielsens første indlæg her. 
Se hendes andet indlæg her.
Se indlæg fra Konkurrenceankenævnets sekretariat her.


6. oktober 2011 - Medlemsmøde

Medlemsmøde der gav et overblik over den strafferetlige behandling af konkurrencelovsovertrædelser, især karteller med perspektivering.
Se Hans Jakob Folkers indlæg her.
Se Jens Munk Plums indlæg her.


24. maj 2011 - Medlemsmøde

Et årligt tilbagevendende fællesmøde med Dansk Forening for Europaret hvor Kirsten Levinsen og Jens Fejø berettede om EU-konkurrencerettens udviklingen siden sidst.


2. maj 2011 - "Året der gik"

Medlemsmøde om "Året der gik" - perspektivering af udvalgte afgørelser fra 2010 med vægt på en gennemgang af de af årets afgørelser, der har bredere interesse.
Se Oluf Koktvedgaards indlæg her.
Se Jacob Pinborgs indlæg her.
Se Peter Stig Jakobsens og Jacob Pinborgs indlæg her.
Se Agnete Gersings indlæg her.
Se Camilla Hesselbys indlæg her.
Se Christian Karhula Lauridsens indlæg her.


7. marts 2011 - Medlemsmøde

Medlemsmøde hvor Lars Sørgard og Claus Kastberg informerede om de nye tendenser indenfor bedømmelsen af fusioner og opkøb set ud fra en konkurrenceøkonomisk vinkel.
Se Lars Sørgards indlæg her.
Se Claus Kastbergs indlæg her. 


29. november 2010 - Medlemsmøde

Medlemsmøde hvor Lars Kjølbye fra Covington & Burling, Bruxelles talte om Kommissionens horisontale guidelines.

13. oktober 2010 - Medlemsmøde

Medlemsmøde hvor James Flynn, QC fra Brickcourt Chambers orienterede om legal privilege i lyset af AKZO.
Se James Flynns indlæg her.


10. juni 2010 - Medlemsmøde

Medlemsmøde hvor Andrei Gurin fra DG COMP orienterede om de nye retningslinjer for vertikale aftaler.
Se Andrei Gurins indlæg her.


6. april 2010 - Medlemsmøde

Medlemsmøde hvor Claes Bengtsson, deputy chief economist i DG COMP fortalte om Kommissionens afgørelse i Intel-sagen (offentliggjort i september 2009) og relaterede emner. Christian Bergqvist, Københavns Universitet fulgte op med kommentarer.
Se Christian Bergqvists notat her.
Se Christian Bergqvists indlæg her.


9. februar 2010 - "Året der gik"

Medlemsmøde - Året der gik - perspektivering af udvalgte afgørelser fra 2009 med vægt på en fyldigere gennemgang af årets danske høst af interessante afgørelser vedrørende samhandelsvilkår bedømt under henholdsvis § 11 og § 6, medens de øvrige områder gennemgås kusorisk. Viasat-afgørelserne, Rådsafgørelse af 30.9. og Ankenævnets kendelse af 22.12. v/Jacob Pinborg og Simon Hjelmborg, Post Danmark-afgørelserne, Rådsafgørelse af 24.9., Højesteretsafgørelse af 24.2. og 28.10.09 v/Peter Stig Jakobsen og Søren Zinck, Sammenfatning af afgørelser indenfor § 6 området, statsstøtte og fusioner v/Kim Sparlund og Karen Dyekjær.
Se Jacob Pinborgs indlæg her
Se Søren Zincks indlæg her
Se Peter Stig Jakobsens indlæg her
Se Karen Dyekjærs indlæg her


7. december 2009 - Medlemsmøde

Foreningen afholdt medlemsmøde om brancheforeninger. I kølvandet på en byge af afgørelser fra Styrelsen og Ankenævnet om ansvar for brancheforeninger og foreningsledelsen vil advokat Jan-Erik Svensson, Gorrissen Federspiel, redegøre for betydningen af disse opsigtsvækkende afgørelser.
Se Jan-Erik Svenssons indlæg her.


29. oktober 2009 - Medlemsmøde

Foreningen afholdt halvdagsseminar hos DI, Sundkrogskaj 20, 2100 København Ø. I den aktuelle diskussion om konkurrenceretten er sanktionsformerne såvel teoretisk som praktisk et af de vigtigste emner. Vi har derfor sammensat et program, hvor vi på kvalificeret måde sætter fokus på status i dag, og på de tendenser som former fremtiden. En særlig mulighed for at følge den engelske praksis, hvor man i mange år har kendt til individuelle fængselsstraffe for grove overtrædelser, har vist sig, idet Philip Collins, formand for OFT har lovet at præsentere det engelske system, mens QC Mark Hoskins fra BrickCourt Chambers vil fortælle om den meget aktive erstatningssøgsmålskultur, som har udviklet sig i England. Chefjurist Charlotte Zackari fra Konkurrensverket i Sverige vil fortælle om, hvofor man i Sverige har besluttet ikke at introducere fængselsstraf og dermed indirekte bidrage til at belyse den tilsvarende debat om at give mulighed for individuelle fængselsstraffe i Danmark. Tidligere præsident for 1. Instans Domstolen Bo Vesterdorf vil orientere om perspektiverne i det stedse forhøjede bødeniveau indenfor EU-systemet, og afslutningsvis vil et panel opsummere de tre spor: Det administrative, det civilretlige og/eller det strafferetlige.
Se Philip Collins indlæg her
Se Mark Hoskins indlæg her
Se Charlotte Zackaris indlæg her
Se Jacob Borums indlæg her


26.juni 2009 - Medlemsmøde

Medlemsmødet omhandlede Kommissionens vejledning af 3. december 2008 om anvendelse af artikel 82, der ifølge Kommissionen er baseret på en økonomisk tilgang til håndtering af sager om ekskluderende adfærd. Dokumentet er af stor praktisk betydning, og Luc Peeperkorn's kommentarer er et uvurderligt bidrag til forståelsen af baggrunden og betydningen. 
Se Luc Peeperkorns indlæg her


3. marts 2009 - Medlemsmøde

Medlemsmøde omhandlede perspektivering af udvalgte afgørelser fra 2008. Samtidig introduceredes arbejdsgruppens rapport om ændret fusionslovgivning. Programmet var korte indlæg om: Fusioner: Konkurrencerådets afgørelse af 14. maj om at forbyde fusionen: Lemvigh-Müller/Brdr. A & O Johansen v/advokat Olaf Koktvedgaard og kontorchef Benedikte Havskov Hansen og arbejdsgruppens rapport om ændring af fusionsreglerne v/professor Peter Møllgaard. Horisontale samarbejder: Konkurrencerådets afgørelse af 17. december: DTL, informationsudveksling v/advokat Jan-Erik Svensson. Eksklusive forhold og koncessioner: Konkurrencerådets afgørelse af 17. marts og ankenævnskendelse af 3. november: Ørestad Syd v/advokat Lotte Hummelshøj. Misbrug af dominans: Konkurrencerådets afgørelse af 29. oktober: Unimerco, tilsagnsafgørelse vedrørende koblingssalg v/Frederik Bork. Omfanget af retlig prøvelse: Sø- og Handelsrettens dom af 20. november: Viasat v/advokat Jacob Pindborg. Opsamling og kort supplement om bødeniveau, Valsemøllen v/advokat Rune Hamborg.

Se Olaf Koktvedgaards indlæg
Se Benedikte Havskov Hansens indlæg.

Se Hans Peter Møllgaards indlæg.

Se Lotte Hummelshøjs indlæg

Se Frederik Borks indlæg
Se Rune Hamborgs indlæg.

 

21. januar 2009 - Medlemsmøde

Mødet omhandlede 
den danske støtteordning til pengeinstitutter, herunder i relation til det statsstøtteretlige perspektiv, og blev præsenteret af Susanne Dolberg, underdirektør i Finansrådet, og Peter Biering, partner hos Kammeradvokaten. 
Finanskrisen har betydet, at det har været vanskeligt for pengeinstitutterne at skaffe fornøden likviditet, idet markedet har været præget af stor forsigtighed på grund af usikkerheden om krisens omfang og konsekvenser. En række lande, herunder Danmark, har derfor valgt at lave forskellige støtteordninger, som har skulle genskabe tilliden. På mødet blev indholdet af den danske ordning blive gennemgået, og der blev sat fokus på de forskellige hensyn, der skulle tages højde for ved ordningens udformning og ved administrationen af ordningen. Herefter blev ordningen set i et statsstøtteretligt perspektiv, og der blev sat fokus på, hvilke synspunkter Kommissionen havde til ordningen. Endelig blev det blive gennemgået, hvorledes den danske ordning har indgået i Kommissionens efterfølgende meddelelse om "The application of state aid rules to measures taken in relation to financial institutions in the context of the current global financial crises". 
Se Susanne Dolbergs præsentation.
Se Peter Bierings præsentation.

 

21. oktober 2008 - Medlemsmøde

Mødet handlede om håndtering af grænseoverskridende kartelundersøgelser, og blev præsenteret af Glykeria Demataki, Deputy Head of Unit i Cartels III, Julian Joshua, Howrey og Jacquelyn MacLennan, White & Case. Kommentarer fra Morten Kofmann, Kromann Reumert og Jacob Borum, Plesner.

Det er efterhånden normen mere end reglen, at en kartelsundersøgelse har en grænseoverskridende dimension. Som erfaringen viser, kan en EU undersøgelse eller en USA undersøgelse trække spor til danske virksomheder. Det er vigtigt at kende forløbet og de mulige konsekvenser, også selv om man kun er perifert involveret, men netop derfor måske ikke har samme baggrund som virksomheder i kartellets kerne for at fortolke, hvad der foregår. Den nye settlement procedure og nye bødeberegninger blev også omtalt.

11. juni 2008 - Medlemsmøde og generalforsamling

Højaktuel orientering og debat om status for anvendelse af artikel 82 - misbrug af dominerende stilling. "Current issues related to article 82 - Abuse of dominant position - When and why and where is preparedness required" Med indlæg fra et særdeles kompetent panel: Bo Vesterdorf, Senior Consultant hos Plesner og tidl. præsident for CFI, Dr Jorge Padilla, Managing Director LECG's European competion policy practice, og Damien Geradin, professor, Bruges, partner Howrey, Bruxelles, og Director of Global Competition Law Center, Bruxelles. Der har været og verserer fortsat her i landet en række vigtige sager om misbrug af dominerende stilling (konkurrencelovens § 11). EF-Domstolen har med dommen i Microsoft-sagen fra september 2007 fortsat analysen af vigtige aspekter af misbrugsbegrebet i henhold til art 82, og med Kommissionens megabøde for påstået manglende overholdelse er linien fulgt op. Samtidig fortsætter undersøgelser indenfor bestemte sektorer, senest Kommissionens undersøgelse af den farmaceutiske sektor. Kommissionen har omvendt udskudt udgivelse af en fortolkningsmeddelelse indtil videre. Vi gjorde status på udviklingen: Hvad er det, der risikerer at udgøre misbrug og hvorfor? Det er lykkedes at samlet et panel, der sikrer den højeste grad af ekspertise såvel juridisk som økonomisk på dette vanskelige område.
Se Jorge Padillas indlæg.

Den årlige generalforsamling blev afholdt umiddelbart forud for medlemsmødet. Dagsordenen for generalforsamlingen var i overensstemmelse med
vedtægternes § 4, stk. 4. Bestyrelsen foreslog uændret kontingentet, og at vicedirektør Kim Sparlund, Konkurrencestyrelsen, blev udnævnt som nyt bestyrelsesmedlem, da Kirsten Levinsen udtrådte. De øvrige bestyrelsesmedlemmer, der havde givet tilsagn om at fortsætte, og revisor blev genvalgt. Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne til behandling.

7. februar 2008 - Medlemsmøde

Medlemsmøde om perspektivering af udvalgte danske afgørelser. Dominerende stilling: Højesterets dom af 7. januar 2008, Schneider Electric (tidl. LK) - rabatsystemer - markedsafgræsning - diskrimination - bevisspørgsmål v/advokat Kim Lundgaard Hansen. Konkurrencestyrelsens afgørelse af 30. august 2007, Supergros, samhandelsbetingelser - markedsafgrænsning ved handel med dagligvare - "tilsagnsløsning" v/advokat Morten Kofmann. Fusioner: Trelleborg Bank-sagen, januar 2008, en kort bemærkning om synkronisering af godkendelser v/Jan-Erik Svensson. Horisontale aftaler: Konkurrenceankenævnskendelser af 8. juni 2007, Apotekerforeningen/medicinalgrossister - mærkbarhedsvurderingen ved aftaler i et reguleret marked v/advokat Michael Honoré, samt ganske kort supplement om bøder og bødevedtagelser for firmaer og private, Retten i Roskildes dom af 20. november 2007, Joker pris, m.v. Energi - marked og priser: Nordic report 2007 - Capacity for Competition: Investing for an Efficient Nordic Electricity Market. De danske elprissager, herunder Konkurrencestyrelsens afgørelse af 20. juni 2007 ("Elsam II") v/professor Peter Møllgaard (oplægsholder) og advokat Erik Bertelsen (kommenterede oplægget).
Se Karen Dyekjærs oplæg.
Se Morten Kofmanns oplæg.
Se Michael Honorés oplæg.

27. november 2007 - Medlemsmøde

Medlemsmøde om statsstøtte og udbud med indlæg af advokat Kim Lundgaard Hansen og Jacob Pinborg, Kammeradvokaten, samt statsstøttechef Preben Petterson, Konkurrencestyrelsen. 
Udbuds- og statsstøttereglerne har en stigende betydning for advokater og andre, der skal rådgive offentlige myndigheder eller virksomheder, der samarbejder med offentlige myndigheder. Selvom der efterhånden foreligger en betydelig praksis om såvel udbuds- som statsstøttereglerne, så er samspillet og grænsefladerne mellem udbuds- og statsstøttereglerne langt fra afklaret i praksis. Hvorledes sikres det eksempelvis, at en afholdt udbudsforretning også eliminerer eventuelle statsstøtteproblemer, og kan det af hensyn til statsstøttereglerne være nødvendigt at afholde udbud, selvom udbudsreglerne ikke finder direkte anvendelse, hvad betyder statsstøttereglerne for tilrettelæggelsen af valg af OPP-partnere, og hvilke udbudsformer overholder kriterierne i Altmark Trans-dommen? Disse og en række andre praktiske problemstillinger, der opstår i grænsefladerne mellem de to regelsystemer, blev omtalt af oplægsholderne.
Se Kim Lundgaard Hansens og Jacob Pinborgs indlæg
Se Preben Petterssons indlæg28. september 2007 - Medlemsmøde

Minikonference om "civile konsekvenser af konkurrenceretsovertrædelse" Private krav og søgsmål som alternativ eller supplement til den offentligretlige regulering og sanktionering er et centralt emne, såvel i den politiske debat som i den praktiske virkelighed. Med et oplæg fra Emil Paulis, der former og leder Europa Kommissionens initiativer på disse områder, havde vi sikret os den absolut mest centrale indgang til den accelererende udvikling, og med tilsagn fra professor Vibe Ulfbeck og Caroline Heide-Jørgensen fra Københavns Universitet om at sætte emnet i relation til den generelle erstatningsret, havde vi kunne sammensætte et spændende program, der også inkluderede perspektiverne i de helt nye regler om gruppesøgsmål.
Se Emil Paulis' indlæg.
Se Vibe Ulfbecks indlæg.
Se Caroline Heide-Jørgensens indlæg.
Se Jan-Erik Svenssons indlæg.


19. september 2007 - Medlemsmøde

Højaktuel briefing om afgørelsen i Europa kommissionens sag mod Microsoft. Den 17. september 2007 afsagde Court of First Instance (CFI) dom i den omdiskuterede sag mod Microsoft. Sagen vedrørte virksomhedens påståede misbrug af en dominerende stilling. Konkurrenceretsforeningen havde inviteret Microsofts Director of Competition Law i EMEA, Carel Maske, til at fortælle om afgørelsen, herunder også sagens betydning for Microsofts praksis og politik på en række områder, herunder produktudvikling og selvregulering. Carel Maske var en central person i forhandlingerne med Kommissionen og i forberedelsen af sagen og var en del af det panel, som drøftede afgørelsen, herunder dens eventuelle konsekvenser for produktudvikling og innovation, samt hvorvidt dommen adskiller sig fra hidtidig praksis under EFT artikel 82.

 

31. maj 2007 - Medlemsmøde

På mødet blev der orienteret om ændringerne i konkurrenceloven v/vicedirektør Kim Sparlund, Konkurrencestyrelsen, der indledte med en generel gennemgang af de nye regler. Specialkonsulent Kirsten Levinsen og Peter Langkjær samt Hans Jakob Folker fra SØK orienterede om de nye vigtige regler om straflempelse (leniency). 
Se Kirsten Levinsens indlæg 
Se Peter Langkjærs indlæg 
Se Hans Jakob Folkers indlæg

I tilknytning til mødet afholdte foreningen sin årlige generalforsamling. Dagsordenen var som angivet i vedtægterne § 4. Chefjurist Henrik Schultz, DI, blev udnævnt som nyt bestyrelsesmedlem, da Peter Fosdal samtidig udtrådte. De øvrige bestyrelsesmedlemmer, der havde givet tilsagn om at fortsætte, blev genvalgt. Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne til behandling på mødet.


26. februar 2007 - Medlemsmøde

Konkurrenceretlig status 2006/07 - perspektivering af udvalgte afgørelser fra danske konkurrencemyndigheder. På mødet blev udvalgte afgørelser fra 2006 gennemgået med fokus på de tendenser, som afgørelserne peger imod. Emnerne var: 

- om fusioner, specielt henvisning og tilsagn (Matas), 

- om regulerede sektorer (Elsam),

- om misbrugsbegrebet og tilsagn (TDC/Toyota/Fritz Hansen),

- offentlige private selskaber (RH98) og andre generelle tendenser.
Se Jan-Erik Svenssons indlæg


31. oktober 2006 - Medlemsmøde

Medlemsmøde om straffeforfølgning i internationale konkurrencesager. Der blev bl.a. sat fokus på det regelsæt, som gælder i Danmark, når en virksomhed - dansk eller udenlandsk - bliver eller risikerer at blive strafforfulgt for at have overtrådt konkurrencereglerne. 
Se Kirsten Levinsens indlæg 
Se Katja Høeghs indlæg 


16. maj 2006 - Medlemsmøde

Ordinær generalforsamling med efterfølgende medlemsmøde hvor Konkurrencerådets formand, prof. dr.jur. Jan Schans Christensen reflekterede over de udfordringer en moderne konkurrenceret byder på.

25. april 2006 - Medlemsmøde

Minikonference om "Liberalisering/Privatisering set ud fra en konkurrenceretlig synsvinkel"
Se Nils-Henrik von der Fehrs oplæg


1. februar 2006 - Medlemsmøde

Svend Albæk fra Kommissionen fortalte om de overordnede linier i Kommissionens Discussion Paper om artikel 82, som blev offentliggjort den 19. december 2005. 


Se kommende arrangementer.

 I lyset af de mange ændringer tematiseres gennemgangen ud fra fire nedennævnte temaer med en varighed på 20-25 minutter, og med mulighed for spørgsmål og debat under de enkelte temaer. Under de enkelte temaer gives en kort gennemgang af selve regelændringer samt et bud på de praktiske implikationer og forholdsregler, som disse kan give anledning til. Temaerne og indlægsholderne er følgende;
her.

Advokat Jesper Kaltoft og advokat Jacob Pinborg holdt oplæg om Retten i Aarhus' dom af 10. december 2018 i Salling-Group-sagen. Du kan se præsentationen
her

Advokat Morten Kofmann holdt oplæg om Konkurrencerådets afgørelse af 30. januar 2019 i Falck-sagen. Du kan se præsentationen
her

Advokat Frederik André Bork og advokat Jacob Pinborg holdt oplæg om Konkurrenceankenævnets kendelse af 29. november 2018 i CD Pharma-sagen. Du kan se præsentationerne
her og her.

Økonom Torben Thorø Pedersen og kontorchef Søren Bo Rasmussen holdt oplæg om Konkurrencerådets afgørelse af 5. november 2018 i Tryg/Alka-fusionen. Du kan se præsentationen
her. 


21. februar 2019 - Medlemsmøde
 

Torsdag den 21. februar 2019 blev der afholdt medlemsmøde hos Gorrissen Federspiel med besøg af direktør for transport i DG Competition, Henrik Mørch, som delagtiggjorde os i sin lange karriere i Kommissionen og gav et praktisk indblik i DG Competitions processer og arbejde med konkurrenceretlige forhold. Du kan se Henrik Mørchs præsentation her


22. januar 2019 - Young Competition Law Professsionals 

Tirsdag den 22. januar 2019 blev der afholdt "nytårskur" i YCLP-netværket hos Bech Bruun med oplæg ved Søren Andersen, cheføkonom hos Kromann Reumert og Kenneth Baltzer, ekspert i økonomisk metode hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om indsamling og anvendelse af data i forbindelse med fusionsvurderinger, herunder muligheder, udfordringer og samspil set fra både styrelsens og parternes vinkel med udgangspunkt i relevante større fusionssager. Du kan se Kenneth Baltzers præsentation her. Du kan se Søren Andersens præsentation her. Arrangementet blev afsluttet med networking og drinks på Bubbles. 


13. december 2018 - Young Competition Law Professionals

Torsdag den 13. december 2018 blev der afholdt julearrangement i YCLP-netværket hos Kromann Reumert med oplæg om gun-jumping, "til formål" kontra "til følge" og myndighedernes bevisbyrder og theories of harm. Oplæggene blev efterfulgt af en julequizz og networking.  


23. oktober 2018 - "Året der gik" medlemsmøde

Medlemsmødet om "Året der gik" blev afholdt som et morgenmøde hos Plesner. Programmet for 'Året der gik' var sammensat med vægt på en gennemgang af de af årets afgørelser, der havde en bredere interesse.  

Advokat Frederik André Bork fra Bruun & Hjejle holdt oplæg om Konkurrenceankenævnets kendelse af 13. juli 2017 og Konkurrencerådets afgørelse af 30. november 2016 om koordinering af abonnementspriser for service på naturgasfyr. Du kan se præsentationen
her

Advokat Hans Jakob Folker fra Kromann Reumert og specialanklager Niels Kjærsgaard fra SØIK holdt oplæg om Østre Landsrets dom af 16. november 2017 - Anklagemyndigheden mod Metro Cash & Carry Danmark ApS. Du kan se præsentationen her

Advokat Peter Stig Jakobsen fra Bech Bruun og advokat Daniel Barry fra Plesner holdt oplæg om Sø- og Handelsrettens dom af 20. marts 2018 vedr. Daugaard Biler A/S mod Nissan Nordic Europe Oy. Du kan se præsentationen her

Advokat Jacob Pinborg fra Kammeradvokaten og advokat Christian Karhula Lauridsen fra Plesner holdt oplæg om Vestre Landsrets dom af 24. maj 2018 i elsam sagen, Ørsted mod Konkurrencerådet. Du kan se præsentationen her  

Advokat Jens Munk Plum fra Kromann Reumert og advokat Gitte Holtsø fra Plesner holdt oplæg om EU-Domstolens afgørelse af 31. maj 2018 i EY/KPMG sagen. Du kan se præsentationen her

Advokat Erik Kjær-Hansen fra Gorrissen Federspiel holdt oplæg om Sø- og Handelsrettens dom af 27. august 2018 i vejstribe sagen. Du kan se præsentationen her


28. juni 2018 - Young Competition Law Professionals 

Torsdag den 28. juni 2018 afholdtes der US anti-trust seminar i YCLP-netværket. Seminaret fandt sted hos Bech-Bruun. Her fortalte Vice President fra Novo Nordisk, Ole Wendler Pedersen, og Partner i Mogin Rubin, Jonathan Rubin, om deres erfaringer med amerikansk anti-trust praksis. Du kan se Jonathan Rubins præsentation her. Og du kan se supplerende materiale her.


26. juni 2018 - Generalforsamling

Tirsdag den 26. juni 2018 afholdtes der årlig generalforsamling i Dansk Forening for Konkurrenceret hos Plesner20. april 2018 - Medlemsmøde 

Fredag den 20. april 2018 fik Dansk Forening for Konkurrenceret besøg af the Honourable Mr Justice Roth fra det britiske Competition Appeal Tribunal, som talte om internationale konkurrencesager herunder follow-on og direkte erstatningssager. Mødet fandt sted hos Gorrissen Federspiel.


11. december 2017 - Medlemsmøde

Mandag den 11. december 2017 afholdtes der medlemsmøde hos Gorrissen Federspiel, hvor formanden for Konkurrencerådet, Christian Schultz, og direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald, gav et indblik i, hvordan rådet og styrelsen arbejder både i det interne samarbejde og i forhold til det eksterne samspil.  


24. august 2017 - Young Competition Law Professionals 

Torsdag den 24. august 2017 afholdtes der arrangement i Young Competition Law Professionals netværket hos Gorrissen Federspiel om "Markedsafgrænsning i praksis". 

Louise Kastfelt, souschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, gav et indblik i, hvordan styrelsen udfører og anvender markedsundersøgelser, herunder på digitale markeder. Du kan se præsentationen
her. Christian Bergqvist, lektor i Konkurrenceret ved Københavns Universitet, perspektiverede derefter brugen af markedsafgrænsning i praksis ved en gennemgang af en række interessante sager fra de seneste år. Du kan se præsentationen her


21. juni 2017 - Generalforsamling og "Året der gik" medlemsmøde

Dette års medlemsmøde om "Året der gik" blev afholdt som et eftermiddagsarrangement hos Bruun & Hjejle. Generalforsamlingen fandt sted umiddelbart før medlemsmødet. Programmet for 'Året der gik' var sammensat med vægt på en gennemgang af de af årets afgørelser, der havde en bredere interesse.  

Peter Stig Jakobsen og Anders Scäfer holdt oplæg om Byggekartel-erstatningssagen.

Martin André Dittmer fortalte om Tagpap-sagen. Du kan se præsentationen her

Christian Karhula Lauridsen holdt oplæg om Højesterets kendelse om, at Elsam sagen ikke kunne ankes til Højesteret. DU kan se præsentationen her


10. marts 2017 - Medlemsmøde 

Fredag den 10. marts 2017 afholdtes der medlemsmøde hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om EU-Domstolens behandling af konkurrencesager og Generaladvokatens rolle. Generaladvokat Henrik Øe gav et unikt indblik i EU-Domstolens behandling af konkurrencesager og de mange domme, der hvert år afsiges af EU-Domstolen på konkurrenceområdet i både direkte søgsmål og i præjudicielle sager.  


9. marts 2017 - Young Competition Law Professionals

Torsdag den 9. marts 2017 afholdtes der arrangement i Young Competition Law Professionals hos Kromann Reumert om konkurrenceretlige tendenser for 2017. Der blev også kigget tilbage på året der gik i form af en quizz, hvor der holdvis blev dystet i paratviden om konkurrenceretlige highlights fra ind- og udland i 2016.


6. februar 2017  - Medlemsmøde

Mandag den 6. februar afholdtes der arrangement hos Plesner om den nye lov om erstatning for konkurrenceretsovertrædelser. Vicepræsident Mads Bundgaard Larsen i Sø- og Handelsretten gav domstolens perspektiv på den nye lov. Du kan se Mads' præsentation
her. Advokat Erik Kjær-Hansen gennemgik dernæst de væsentligste nyskabelser og betydningen af den nye lov set ud fra et advokatperspektiv. Du kan se Eriks præsentation her.

29. november 2016 - Young Competition Law Professionals

Tirsdag den 29. november 2016 afholdtes der arrangement hos Plesner om Karteller. Hubert Buch-Hansen, lektor ved Department of Business and Politics på CBS, holdt oplæg om karteller, herunder hvordan karteller fungerer i praksis. Hubert fortalte endvidere om sin igangværende forskning om karteller og andre virksomhedsnetværk. Du kan se Huberts præsentation
her. Daniel Barry, partner hos Plesner, og Rie Paving Mortensen, cheføkonom hos Plesner, holdt oplæg om de juridiske og økonomiske problemstillinger, man som rådgiver kan opleve fra start til slut i en kartelsag fra dansk og EU perspektiv. Du kan se præsentationen her.


3. oktober 2016 - Medlemsmøde

Mandag den 3. oktober 2016 afholdtes der medlemsmøde hos Plesner om Elsam sagen. Jacob Pinborg og Christian Karhula Lauridsen gennemgik Sø- og Handelsrettens dom af 30. august 2016 i den såkaldte Elsam sag, som handler om, hvorvidt Elsam, som DONG Energy erhvervede i 2006, opnåede urimeligt høje priser på el. Du kan se præsentationen her

31. maj 2016 - Young Competition Law Professionals 

Tirsdag den 31. maj afholdtes der arrangement hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om erstatning for brud på konkurrencereglerne. Erik Bertelsen, Kromann Reumert, fortalte om tabsopgørelse, herunder sagligt skøn, overvæltning og andre elementer i tabsopgørelsen. Du kan se præsentationen her. Erik Kjær-Hansen, Gorrissen Federspiel, præsenterede det nye erstatningsdirektiv. Du kan se præsentationen her. Claus Kastberg Nielsen fra Copenhagen Economics fortalte om skønsmandens perspektiv med afsæt i Cheminova/Akzo sagen. Du kan se præsentationen her.

23. maj 2016 - Generalforsamling og "Året der gik" medlemsmøde

Arrangementet blev afholdt som et eftermiddagsarrangement hos Plesner. Generalforsamlingen fandt sted umiddelbart før medlemsmødet. Programmet for 'Året der gik' var sammensat med vægt på en gennemgang af de af årets afgørelser, der havde en bredere interesse. 

Erik Kjær-Hansen og Christina Heiberg Grevy fortalte om konsortiesagen Eurostar Danmark A/S og LKF Vejmarkering A/S mod Konkurrencerådet. Du kan finde Christina Heiberg Grevys præsentation her.  

Peter Langkjær fortalte om Lely-sagen, Lely Nordic A/S mod Konkurrencerådet. Du kan se præsentationen
her

Kristian Helge Andersen fortalte om Grovvarefusionerne i forbindelse med Danish Agro a.m.b.a's erhvervelse af enekontrol over DLA Agro a.m.b.a og Danish Agro a.m.b.a's erhvervelse af enekontrol over Dan Agro Holding A/S. Du kan se præsentationen
her.

3. februar 2016 - Young Competition Law Professionals 

Onsdag den 3. februar 2016 afholdtes der arrangement om konkurrenceøkonomiske emner i YCLP netværket under Dansk Forening for Konkurrenceret. Jørgen Dreyer Hemmsen fra Bech-Bruun talte om den dominerende virksomheds prissætning over omkostningerne, herunder hvilke omkostningsbenchmark der er relevante og hvordan AEC-testen anvendes. Præsentationen kan du se
her. Niels Enemærke fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen holdt et oplæg om den økonomiske analyse i fusionssager, herunder analyseredskaberne diversion ratios, UPP og IPR. Præsentationen kan du se her.

22. januar 2016 - Medlemsmøde

Fredag den 22. januar 2016 afholdtes der arrangement hos Københavns Universitet om udviklingen i EU-Domstolens praksis om "restrictions by object" med udgangspunkt i EU-Domstolens dom af 11. september 2014 i Groupement des cartes bancaires (sag C-67/13 P). Generaladvokat Nils Wahl, der var generaladvokat i sagen, gæstede foreningen og talte om sit syn på udviklingen i "restrictions by object". Senior Consultant, tidligere præsident for Retten i Første Instans, Bo Vesterdorf, gav herefter sit syn på udviklingen. 

18. november 2015 - Medlemsmøde 

Onsdag den 18. november 2015 afholdtes der arrangement hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Konkurrenceøkonomisk Forening om "Kontrafaktiske Scenarier i Fusioner" med særlig vægt på de situationer, hvor status quo af forskellige årsager ikke er et relevant scenarie. Cheføkonom og professor ved CBS Thomas Rønde, Kontorchef Niels Enemærke ved Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, advokat Olaf Koktvedgaard og advokat Erik Bertelsen gav korte, perspektiverende indlæg.


22. oktober 2015 - Medlemsmøde

Torsdag den 22. oktober 2015 afholdtes der medlemsmøde om EU-Domstolens dom i Post Danmarkk II-sagen. Den 6. oktober 2015 afsagde EU-Domstolen dom i sagen, der angik Post Danmarks anvendelse af rabatter på direct-mail markedet. Under sagens forberedelse har Sø- og Handelsretten haft forelagt sagen for EU-Domstolen med henblik på at få afklaret en række principielle spørgsmål om, hvordan en dominerende virksomheds retroaktive rabatter skal vurderes efter artikel 102 TEUF, herunder navnlig betydningen af den såkaldte AEC-test, og om der gælder en de minimis-grænse i artikel 102-sager.
Du kan se advokat Søren Zincks præsentation
her samt advokat Jacob Pinborgs præsentation her.

1. oktober 2015 - Young Competition Law Professionals
Tip en ven

Print