Dansk Forening for Konkurrenceret
Amerika Plads 37
2100 København �
Tlf. 33 12 11 33
ckl@plesner.com
Formålet med Dansk Forening for Konkurrenceret er at øge opmærksomheden på konkurrencerettens væsentlige betydning for samfundet. 

Foreningen fungerer som et forum for debat og samarbejde mellem jurister, økonomer og andre med interesse i konkurrenceret.
Næste arrangement i Dansk Forening for Konkurrenceret er endnu ikke fastlagt. Information kommer, så snart næste arrangement er planlagt.

Se mere under 
Kommende arrangementer.